Během veletrhu

KONTAKT S ORGANIZÁTOREM, REALIZAČNÍ FIRMOU - PŘEDÁNÍ PLOCHY A STÁNKU ( KONTROLA STAVBY, VYBAVENÍ, PŘÍVODY, POJIŠTĚNÍ, GRAFIKY, ...) Domluvte si jasný termín předání plochy, a to buď se zástupcem organizátora veletrhu nebo realizační firmou. Stánek si při předávání pořádně prohlédněte, zkontrolujte s původním návrhem, sepište o předání protokol. Předání nenechávejte na poslední chvíli - budete tak moci operativně odstranit případné „vady“ včas.

PERSONÁL NA STÁNKU, SETKÁNÍ S HOSTESKAMI A TLUMOČNÍKY – BRIEFING

Je důležité, aby také personál, který pro veletrh máte a případně najímáte, byl dobře seznámen s chodem stánku, programem výstavy, firmou – CO DĚLÁ, JAKÝM ZPŮSOBEM SE BUDE FIRMA PREZENTOVAT NA VELETRHU/VÝSTAVĚ, veletržním týmem (interním- vč. rolí jednotlivých pracovníků a jejich kompetencí) a jejími produkty. Hostesky jsou také členy vašeho veletržního týmu a mohou svým vystupováním a formou komunikace ovlivnit výsledný dojem z účasti.

Příprava veletržního týmu je velmi důležitá, MŮŽEME pro vás na míru připravit seminář Komunikace na veletržním stánku (oslovení okolojdoucího, zvládání námitek, argumentace, zvládání stresových situací – nával, jak poznat, v jaké roli je návštěvník stánku – uživatel, schvalovatel, nákupčí, rozhodovatel, ovlivňovatel,..), jak ukončit jednání na stánku,...

Vyhýbejte se klasickému vstupnímu oslovení „Jak vám mohu pomoci/posloužit“? Společnost TEXO PLUS dokáže váš veletržní tým profesionálně připravit ve spolupráci s nezávislou školící agenturou, která má v přípravě veletržních týmů několikaleté praktické zkušenosti.