Kalkulace rozpočtu veletržní účasti

hlavní kategorie jsou:

 • Pronájem plochy a registrační poplatek (vč. slev nebo příplatků za patro, umístění - rohový, hlavový, ostrovní,…-viz obr)
 • Přívody energie, vody, úklid a další služby technického rázu související s provozem stánku
 • Realizace (návrh + výstavba) expozice vč. vybavení stánku (aranžování, grafika, nábytek,…)
 • Propagace veletržní účasti – výdaje na komunikaci/marketing
 • Vlastní kampaň (inzerce,pozvánky, direkt marketing, prezentace, TK, TI, eventy,..)
 • Zapojení se do komunikační kampaně veletržní správy (PR- tiskové konference/prezentace/články/rozhovory, billboardy, inzerce, web….)
 • Využití nástrojů komunikace spojených s konáním veletrhu (v areálu)- katalog, venkovní reklama v areálu, roznášková služba,…)

Personál

 • 1.Vlastní (veletržní tým) - stanovit „šéfa“ veletržní účasti, který má vše na povel
 • 2. Najatý (tlumočníci, hostesky,.. )

Cestovní náklady (ubytování, doprava vlastního veletržního týmu)

 • Catering (v areálu výstaviště i mimo – restaurace, ...)
 • Spedice + náklady spojené s přepravou exponátů, náklady na kauce
 • Provoz stánku vč. úklidu
 • Volný čas – kde a jak ho budeme trávit (pozor na včasnou rezervaci)