Měřte jen měřitelné

  • porovnání plochy našeho stánku a stánku konkurence
  • jaký typ stánku mají a co jím chtějí prezentovat (např. se snaží hodně komunikovat a mají uzavřený stánek)
  • kolik lidí-obsluhy mají na stánku
  • kolik mají proti nám novinek
  • kolik možných zákazníků mají na stánku (měřím ve stejný čas u našeho stánku v porovnáním, kde se stánky nachází – může být daleko od vchodu do pavilonu)
  • jak zvládají komunikaci se zákazníkem
  • mají poučené hostesky, které umí zákazníka nasměrovat na správnou osobu

MONITORING PRŮBĚHU VELETRHU (POČET A STRUKTURA VYSTAVOVATELŮ, POČET A STRUKTURA NÁVŠTĚVNÍKŮ, PROGRAM A KVALITA VELETRHU,..) Informace můžete získat jak vlastním pozorováním, tak od organizátora veletrhů, který údaje publikuje v pravidelných newsletterech, na Internetu. Informace bývají k dispozici v tiskovém středisku.

PROPAGACE NA MÍSTĚ Využijte v maximální míře možností, které vám veletrh skýtá (Internet, tiskové středisko, doprovodné programy, tiskové konference apod.) a všech kategorií návštěvníků vč. novinářů. Pozvěte pro vás klíčové žurnalisty k vám do expozice. Mějte v zásobě neustále kvalitní prezentační materiály na stánku – je velmi profesionální mít materiály speciálně pro daný veletrh, ne jen ty, co zbyly ve firmě a je potřeba se jich zbavit) Vyzkoušejte netradiční formy komunikace, využijte pro přitáhnutí pozornosti netradiční akce (doprovodné aktivity, prezentace, soutěže, tomboly apod.). O tom, co děláte, mluvte nebo/a pište), zdůrazňujte výhody a zajímavosti, nikoliv technické parametry (ty mohou být obsaženy v propagačních tiskovinách). Nešetřete na fotografiích, dokumentují vaši prezentaci a dobře poslouží jak k medializaci během veletrhu, tak po něm; využít je můžete také jako pomůcku při hodnocení veletržní účasti.

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA EXPONÁTŮ, JEJICH PREZENTACE Každý den ráno si exponáty zkontrolujte, zjistěte, zda máte dostatek prezentačních materiálů, psacích potřeb apod.