Před veletrhem

Vnitropodniková příprava:

Veletržní stánek jako vizitka firmy či společnosti

Je důležité spojit identitu společnosti se vzhledem stánku, protože jednotný firemní design usnadňuje opětovné rozpoznání a vytváří příznivý dojem k celé společnosti. I na této vazbě záleží při úspěchu veletrhu, protože pro vytvoření prvního dojmu neexistuje druhá šance.

Naopak zdařilý a dotažený Corporate Design veletržní prezentace dokáže vyvolat v návštěvnících pozitivní dojem o firmě a pomáhá k ní podvědomě budovat osobní a pozitivní vztah. Příznivý dojem umocní příjemné a kvalifikované vystupování personálu stánku do té míry, že jsou ochotni se s vystavující firmou identifikovat.

Stánek tak ukazuje:

 • charakter společnosti
 • odlišení od konkurence
 • firemní kulturu
 • místo setkávání důležitých osob
 • profesionální vystupování veletržního týmu
 • identifikace veletržního týmu s vystavující firmou

Druhy expozic:

 • Řadová - umístění v řadě dalších expozic
 • Rohová - umístění v místě křížení
 • Hlavová - otevřená ze tří stran
 • Ostrovní - umístěná na ploše, nepřiléhá k ní žádná jiná expozice
 • Patrová - vedle přízemí lze využít i patro
 • Venkovní - umístění v exteriéru, může být patrová

Veletrh je součástí integrované firemní komunikace, musí s ní být v souladu a využívat dalších nástrojů, které firma v daném období uplatňuje - využijte je ve prospěch veletržní účasti!!!. Součástí těchto úvah musí být jasná představa o podobě stánku a exponátové skladbě!

Veletržní stánek jako vizitka firmy

Materiál pro výstavbu stánku
Kreativní prvky – světlo, pohyb (co ukazuje výzkum)
Význam vůně
Význam barev (jaké barvy jsou nejlépe viditelné a zapamatovatelné z hlediska marketingu)
Promyšlené umístění exponátů (ve výšce očí, může k nim zákazník přijít)
Prezentace celé firmy či společnosti podle corporate design
Zázemí pro jednání

Toto vše funguje jako firemní vizitka, tlumočí základní firemní poselství, vypovídají o firemní kultuře, vyjadřuje odlišnost ve srovnání s konkurencí. Společně uvažujte o personálním obsazení stánku a rozdělení činností na stánku.

Důležitou součástí úvah v době přípravy je sestavení rozpočtu, který následně bude jedním z měřítek při posuzování úspěšnosti veletržní účasti především z hlediska efektivnosti vynaložených nákladů, včetně doprovodných programů.

Doprovodným aktivitám se meze nekladou, ovlivněni jste pouze rozpočtem a celkovým dojmem, který chcete vytvořit.

Nejen vzhled a úroveň expozice přispívají k celkovému dojmu z veletržní účasti:

 • projekční a multimediální technika
 • doprovodný program na stánku
  • zpěváci,
  • herci,
  • baviči,
  • sportovci
 • catering
  • rauty, teplá a studená kuchyně, alkoholické a nealkoholické nápoje
  • Barmani a barmanské show

Stanovení optimální formy stánku a následně formy prezentace firmy

Rozhodněte se, jaký typ stánku bude nejlépe vyhovovat pro oslovení vašich zákazníků- v řadě, v rohu, v pavilonu (kterém), na venkovní ploše. Bude mi stačit stánek jeden nebo bych se měl prezentovat ve více pavilonech (pokud např. působí má firma ve více oborech)? Bude mi stačit stánek přízemní nebo spíše využijete stánek patrový? Kde bude v pavilonu nejlépe umístěn? Je možné o umístění s veletržní správou vyjednávat? Bude stánek odpovídat potřebám vystavovaných produktů (informační, velké stroje, jednání….)? Pokud si nevíte rady, požádejte o názor zkušenou firmu se zkušeným architektem.

Kroky získání zájmu návštěvníka:
 • Orientuje se
 • Informuje se
 • Nechá si něco ukázat nebo předvést
 • Chce komunikovat

Na základě těchto kroků by měl být připraven koncept stánku:

Veletržní stánek musí návštěvníkovi nabídnout jasné orientační schéma (mapu), kdy exponáty a produktové skupiny musí být lehce dosažitelné.

PLÁNOVÁNÍ PODOBY STÁNKU by mělo začít 6 až 3 měsíce před veletrhem

Podoba stánku musí odpovídat veletržním cílům i splňovat parametry jednotného vizuálního stylu vaší firmy (pro jasnou identifikaci s vaší firmou). Návrh stánku vypovídá hodně o vaší společnosti, je to v době veletrhu vaše detašované pracoviště. Dobře a pohodlně se v něm musíte cítit jak vy, tak vaši návštěvníci. Promyslete řádně, jak se chcete prezentovat (image), stanovte jasné téma komunikace. Čím častěji téma opakujete jak na stánku, tak v komunikační kampani, tím je pravděpodobnější, že si vaši zprávu lidé zapamatují. Zapojte psychologické aspekty návštěvníků dle vašich cílů (otevřený stánek - komunikace,uzavřený stánek – nepřístupný, pouze pro zvané,…). Dobrá firma, která poskytuje právě servis v oblasti výstav a expozic, vám pomůže i s výběrem stavebnicového materiálu a vysvětlí jednotlivé výhody – vždy s ohledem na cíl vaší expozice.

Existuje mnoho výstavářských systémů, které usnadňují stavbu expozic.

Jsou to např. stavebnicové systémy OCTANORM, MAXIMA LIGHT, ORBIT a rampový systém ATHLETICS a ALUR. Samozřejmostí je pravidelná obnova a odborné skladování prvků výstavářského zařízení a vybavení.

Co je vyšší, bývá lépe vidět. Zkušená firma vám poradí, jak se dá upoutat pozornost!