Poradenství pro zákazníky společnosti TEXO PLUS – výstavy a veletrhy

Veletrhy a výstavy mají své důležité místo mezi nástroji komunikace se zákazníkem, potažmo okolím vůbec. Obecně patří veletrhy a výstavy mezi marketingové nástroje, z výzkumů však jasně vyplývá:

 • při účasti se kombinuje a využívá více nástrojů marketingové komunikace vedle osobního prodeje – public relations, reklama, direct marketing, internet
 • hlavním cílem je získat, upevnit a rozvinout především osobní kontakty
 • obchodní přínosy dobře připravené účasti na veletrzích mnohonásobně převyšují vynaložené náklady
 • díky účasti na veletrzích získávají vystavovatelé často více než čtvrtinu nových zákazníků

VĚTŠÍ EFEKTIVNOST VELETRHŮ A VÝSTAV SPOČÍVÁ V ZÁSAHU VĚTŠÍHO POČTU ZÁKAZNÍKŮ, V KRATŠÍ DOBĚ A S NIŽŠÍMI OBCHODNÍMI NÁKLADY

Podle agentury CENTREX chodí 75% vystavovatelů na veletrh nepřipraveno.

My vám ukážeme:

 • jak se na veletrh/výstavu připravit
 • jak si stanovit měřitelné cíle účasti
 • jak odpovědět kteroukoli dobu veletrhu na otázku: co nám veletrh, výstava přináší?
 • jak zpracovat a vyhodnotit veletrh/výstavu
 • jak ověřit úspěch a vyhodnotit výsledek

Veletrhy a výstavy bezesporu působí na všechny smysly, jako jediný nástroj komunikace zapojí všech 5 smyslů (nově 6, počítáme i s intuicí). Je to místo zážitků, setkávání, místo, které vám dovolí předvést své výrobky, odpovídat na otázky, překonávat námitky a hlavně si budovat vztahy se zákazníky, což je budoucnost každé firmy či společnosti (zvláště v době hospodářské krize).

Veletrhy a výstavy vás svedou s vedou na jedno místo s lidmi podobného či shodného zájmu v jeden okamžik na jedno místo. Jsou místem, kde se sílí užitečné informace i emoce.

Význam nástrojů komunikačního mixu:

Osobní prodej60%
Veletrhy a výstavy57%
Přímá reklama36%
Odborné časopisy32%
On-line média31%
Firemní prezentace28%
Public Ralations27%

Časopisy, venkovní reklama, telefonní marketing, sponzoring, noviny zaměřené na hospodářství, televize, rozhlas méně než 20%

Veletrh není nevýznamný nástroj, ročně za něj firmy „utratí“ cca 7,5 mld.č, což je 17% z jejích rozpočtů. Nový trend veletrhů je Live Communications, která je založena na osobním kontaktu a aktivním zážitku cílové skupiny, na emocích a interakci. Právě veletrh umí na tento trend reagovat. 73% návštěvníků veletrhů střední a východní Evropy uvádí, že návštěva veletrhů má rozhodující vliv na jejich nákupní aktivity, průměrný návštěvník se podělí o informace s dalšími 6 osobami, 54% návštěvníků potvrzuje, že B2B veletrhy navštěvují také jejich nadřízení s rozhodujícími pravomocemi. (Průzkum návštěvnosti veletrhů střední a východní Evropy (CENTREX)).

Dosahování cílů prostřednictvím veletrhu (zdroj AUMA)

Zvýšení úrovně povědomí o firmě, společnosti, posílení image u zákazníků (nových i stávajících)dá se měřit 85%
Hledání nových zákazníků70%
Osvěžení kontaktů se zákazníky70%
Demonstrace přítomnosti na trhu63%
Zavedení nových produktů, služeb60%
Zvýšení známosti produktů, služeb50%
Poznání přání zákazníků50%

Jaké cíle si mohu nastavit jako vystavovatel:

 • Osobní kontakty
  • navázat,
  • upevnit,
  • vybudovat
 • Komunikovat
  • stupeň známosti firmy,
  • zvýšit známost
  • upevnit a prověřit
 • Vybudovat image
  • udržet ji
 • Poznat trh
  • prozkoumat nabídku konkurence
 • Vstoupit na trh
  • chci získat pozornost a zaujmout návštěvníky a ostatní vystavovatele
 • Upevnit si pozici
  • prezentovat se jako stabilní a solidní firma, pochlubit se úspěchy
 • Zlepšit pozici na trhu
  • prezentovat novinky, oslovit nové zákazníky a uzavřít kontrakty
 • Sledovat chování zákazníků
 • Produkty a témata, služby
  • prezentovat
  • zavádět
  • demonstrovat
  • testovat
  • prověřovat
 • Prodat
  • dosáhnout uzavření prodeje, kontraktu
  • testování novinek
  • sestavování podmínek

Kdo chce víc vidět, vědět a prodávat, měl by jít na veletrh.

Protože mezi výhody veletrhu patří:

 • osobní komunikace s velkým množstvím potenciálních i skutečných zákazníků
 • mimořádně výhodná pozice pro obchodní jednání (je vhodné na tuto skutečnost pamatovat při koncepci a výstavbě stánku a připravit i místo na jednání)
 • komunikační naladění vystavovatelů i návštěvníků, máte připraveny propagační materiály nejlépe přizpůsobené přímo danému veletrhu či výstavě, prezentaci výrobků, služeb,..
 • v době trvání veletrhu je prezentace vaší firmy v přesně daném a vymezeném prostoru (stánek) a času (trvání veletrhy či výstavy)

Účinnost veletrhů a výstav oproti jiným nástrojům komunikace.

Na základě výzkumů provedených agenturou MAP lze definovat následující komunikační účinky veletrhu (srovnání s odborným tiskem):

pravděpodobnost setkání se s komunikačním sdělením konkrétního zadavatele je na veletrhu více než dvojnásobná než u odborného tisku.

Průměrná doba strávená na veletrhu je 5x delší než doba strávená čtením tisku a 55x delší než doba strávená četbou inzerátů

Vliv na nákupní chování: Na základě veletrhu/výstavy si zakoupilo některý z vystavovaných produktů cca 44% návštěvníků. To je 2x více, než je tomu u inzerce v odborných časopisech a 3x více než u inzerce v denním tisku

Návštěvníci veletrhu, kteří byli schopni na základě fotografie expozice vybavit si vystavovatele, byli 6 x úspěšnější než čtenáři tisku, kteří si byli schopni na základě inzerátu vybavit inzerenta. Veletrhy tedy mají vyšší úspěšnost jak pro vytváření povědomí, tak následné budování image firmy!

Koho na veletrhu nebo výstavě mohu potkat?

Význam účasti spočívá také v tom, že zde můžete potkat lidi a firmy, na které byste jindy neměli šanci narazit- a to v národním i mezinárodním měřítku. A tak se zde setkávají odborníci s různou rozhodovací pravomocí s laiky, politici (lobbystická role veletrhu či výstavy), diplomaté a novináři (mediální role), představitelé svazů a asociací, studenti, různé „celebrity“ sportovního, kulturního a společenského života… Na všechny tyto návštěvy musíte být jako správný vystavovatel řádně připraven, zvládnout různou formu komunikace (viz příprava veletržního týmu) a prezentace.