Jak na veletrh, výstavu?

Veletržní účast lze rozdělit do tří etap/fází. Jde v zásadě o uzavřený cyklus, kdy začínáme přípravou jedné veletržní účasti a končíme jejím vyhodnocením, přičemž zároveň započínáme přípravu na běh dalšího ročníku veletrhu či výstavy.

Výběr vám usnadní auditované údaje, ale pozor, ne všichni organizátoři veletrhů auditují svá data. Zajímejte se o počet vystavovatelů, podílu zahraničních vystavovatelů, o počet a strukturu návštěvníků, o zastoupení laické a odborné veřejnosti, o čisté výstavní ploše, nomenklatuře, zastoupení vystavovatelů v příslušném oboru, o jeho vývoj.