Jak zvládat konkrétní situace:

  • nikdo nejde
  • neustálý „nával“
  • návštěva z naší společnosti
  • návštěva médií
  • jak „ukončit“ jednání – dohodnuté signály
  • návštěva delegací
  • zahraniční návštěva
  • návštěva spoluvystavovatele
  • návštěva konkurence

ZÍSKÁNÍ VYSTAVOVATELSKÝCH A PARKOVACÍCH PRŮKAZŮ, POZVÁNEK NA ZAHÁJENÍ, VEČERY PRO VYSTAVOVATELE, KONFERENCE, SETKÁNÍ S MÉDII APOD.

KONTROLA EXPONÁTŮ
Prověřte, zda všechny exponáty jsou v pořádku a správně nainstalovány na stánku, zda bezproblémově fungují.

KONTROLA CELNÍ SPRÁVY
Prověřte si, zda veškeré formality proběhly bez problémů.

ZAPRACOVÁNÍ PERSONÁLU
Po příjezdu veletržního týmu (nejlépe den před začátkem veletrhu) si s nimi stánek řádně prohlédněte, zopakujte si ještě jednou roli každého z členů týmu a připravte se na první den.