3 Příprava veletrhu, výstavy

  • 1. Před – cíle, strategie, rozpočet, exponáty, cílové skupiny, jaké poselství budeme komunikovat, návrh stánku
  • 2. Během – CI na stánku, obsazení veletržního stánku, prezentační technika, výzdoba a funkčnost stánku
  • 3. PO – vyhodnocení, demontáž stánku, analýza