Po veletrhu

Následné zpracování veletrhu/výstavy doporučujeme během 5 dní. Stačí i hromadný e-mail s poděkováním za účast pro skupinu, která zatím neměla zájem o další materiály, případně schůzku a druhý, kde je uvedeno, že materiály zašlete v dohodnutém termínu, případně kolega, se kterým jste jednal na veletrhu, vás navštíví …

Čím dříve po veletrhu/výstavě kontaktujete a informujete cílovou osobu, tím větší je šance, že bude uzavřen obchod.

Kontakty, které jste navázali, se musí i nadále sledovat, po týdnech nebo měsících se může dostavit i úspěšné završení obchodu.

Přehled plánu, Follow-up po veletrhu, výstavě

  • sjednat termíny
  • zaslat informace
  • splnit sliby
  • vyhodnotit zprávy o návštěvách
  • analyzovat soutěže a ankety
  • ověřit cíle!
  • ověřit rozpočet
  • analyzovat ukazatele
  • zprávy z médií

Ukazatele pro srovnání plánu a skutečnosti – na základě nastavených cílů

např. náš cíl byl každý den oslovit a pozvat na stánek 7 lidí každým členem veletržního týmu, zjistit v nich potencionálního zákazníka, pokud ano, domluvit osobní schůzku a ověřit si zájem o výrobky.

Počet kontaktůVersus m2 plochy našeho stánku
Počet kontaktůNa 1 pracovníka na stánku, na den
Počet kontaktůNa počet návštěvníků daného veletrhu/výstavy
Počet objednávekCelkem/na 1 pracovníka
Měření imageKolik z oslovených si vybavilo naši expozici, logo, výrobek,..
NovinkyKolika lidem jsme je představili
Jakých cílů bylo dosaženo
Jakých cílů nebylo dosaženo
Jaké nápady a návrhy měli zákazníci
Z kolika zájemců se stali noví zákazníci
Kolik lidí s rozhodovací pravomocí přišlo na stánek
Počet domluvených osobních jednání po veletrhuTj.na 1 pracovníka na stánku
Hledání partneraKolik z oslovených má zájem o partnerství
Počet kontaktů z pozvanýchStávajících zákazníků
Počet kontaktů z pozvanýchNových zákazníků
Celkový počet návštěvníků ve dnech pro odbornou veřejnost
Celkový počet návštěvníků ve dnech pro laickou veřejnost