Jednání, záznamy o schůzkách

Méně je více – pořiďte si záznamový formulář, kde zaznamenáte jednání.

Mohu vypsat, pokud není čas, připnu vizitku – v případě návalu na stánku stačí na vizitku z druhé strany napsat, o co měl zákazník zájem, do kdy to mám poslat a kdo za to odpovídá.

Např.

Záznam o návštěvěVypsal:
Veletrh/výstava:Zákazník přišel sám
Jméno zákazníka, jeho pozice ve firměOslovil jsem ho
Společnost, adresaKonkurence
O co měl zájemJak dlouho trvalo jednání

Pořizujte si pečlivé záznamy o jednání na stánku. Vypracujte formuláře, které odpovídají vašim veletržním cílům! Účast na veletrhu je k ničemu, pokud nedokážete následně zjistit, s kým vaši pracovníci na veletrhu hovořili a na jaké téma.

Pořádejte s veletržním týmem pravidelné denní brífinky.

Ptejte se jich na jejich poznatky a hodnocení účasti, náměty na zkvalitnění provozu stánku. Udržujte pozitivní energii, motivaci i čas na odpočinek (ten se dá využít i k mapování konkurence).