Výběr vhodného veletrhu/výstavy

  • Definujte si cílové skupiny (kdo je moje cílová skupiny): B2B nebo B2C?
  • Vyžádejte si průzkumy návštěvníků od organizátora – profil cílových skupin
  • Jaký je obor veletrhu?
  • Jaká je kvalita organizátora a renomé veletrhu?
  • Jaká je kvalita výstaviště?
  • Jaký má teritoriální zásah: mezinárodní, regionální nebo lokální? (za mezinárodní je dle Mezinárodní unie veletrhů UFI považován jen ten veletrh, kde více než 10% vystavujících firem a více než 5% návštěvníků přichází ze zahraničí; v ČR např. v roce 2007 tato kriteria splnilo 41 veletrhů, z toho 27 se pořádalo v Brně)

Pokud se účastním veletrhu v zahraničí, je dobré si zjistit, zda existuje pro vystavovatele podpora či pobídky oficiálních státních institucí (MPO, Czech Trade,..). Veletržní účast se podstatně zlevní. Kategorie jsou A,B,C- liší se od sebe výší příspěvku MPO a subjektem, který akci organizuje. Více na www.mpo.cz/dokument26192.html

Firmám se doporučuje při plánování účasti vycházet z celkové marketingové strategie, případně z marketingového plánu.