Výběr realizátora expozic

Pro zajištění co nejlepšího a nejefektivnějšího řešení oslovit společnost, která je již na trhu známá, můžete si ověřit reference, zda je členem Asociace výstavářských firem patřící do IFES - International Federation of Exhibition Services a která vám bude „partnerem v komunikaci, v zadání a následné realizaci expozice. Realizátor musí také ručit za to, že stánek odpovídá pravidlům a předpisům, a to jak veletržní správy, tak bezpečnosti. Potvrďte si smlouvou rozpočet, vyžádejte si podrobnou kalkulaci nákladů. Odsouhlaste si plán práce vč. klíčových kontrolních termínů, stanovte si jasný postup. Nezapomeňte zajistit, aby realizátor byl na výstavišti přítomen během celé výstavby stánku (domluvte si jasný termín předání), první den veletrhu a v době demontáže. Správný realizátor by Vám měl poskytnout full servis 365/7/24. Váš úspěch na výstavě podmiňuje účinná komunikace a pečlivé plánování.

Jedná se nejen o účast, ale i možnou spoluúčast.