Novinky

Přečtěte si aktuální informace k podání přihlášek

14. května 2013

Agentura CzechTrade je realizátorem projektu SVV 2013–2014 zaměřeného na zvýšení marketingové připravenosti zejména malých a středních podniků na zahraničních trzích.

Informace o vyhlášení Výzvy k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013–2014 podpořeném z Operačního programu Podnikání a inovace – program MARKETING

Změna data vyhlášení Výzvy!

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí dne 17. května 2013 Výzvu k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013–2014, který je podpořen z programu MARKETING. Na tuto výzvu je alokováno 151 200 000 Kč. Příjem přihlášek bude zahájen dne 3.6.2013 a ukončen dne 28.11.2014. Poskytovatelem dotace je Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade.

Cílem projektu je poskytnout prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí cílovým skupinám – profesním (oborovým) organizacím a individuálním podnikům, zejména malým a středním, zvýhodněné služby zaměřené na zvyšování konkurenceschop­nosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích.

Seznam 30 veletrhů pro 2. polovinu roku 2013 podporovaných z projektu je od 17.4.2013 uveden na webových stránkách www.mpo-oppi.cz a www.czechtrade­.cz.

Detailnější informace o projektu, včetně úplného textu Výzvy, vymezení způsobilých výdajů, formy podpory a související dokumentace budou k dispozici na webových stránkách obou institucí k datu vyhlášení Výzvy (tj. k 17.5.2013).