Rastrovací plán

Plán plochy výstavy (pavilonu, volné plochy) s vyznačením plochy pronajímatelné vystavovatelům pomocí rastru včetně uliček mezi expozicemi. Pro různé výstavy existuje více rastrovacích plánů na jedinou plochu (např. z důvodu rozdílné návštěvnosti a tedy i únikových kapacit uliček).

5  
4 
3
  2
   1

« Další pojmy ze slovníčku